Onderlinge steun

  • Koninklijke vereniging
  • Onderlinge steun
  • Postpersoneel West Vlaanderen

Welkom

Op 1 juli 1949 werd een vereniging zonder winstoogmerk gesticht onder het vast, voorlopig, tijdelijk en gepensioneerd personeel van De Post West-Vlaanderen.

Vroegere benaming:

ONDERLINGE STEUN VAN DE POSTAGENTEN VAN HET 4DE GEWEST.

Op 10 december 2016 wordt de benaming gewijzigd in:

KONINKLIJKE VERENIGING BPOSTPERSONEEL WEST- VLAANDEREN vzw

(afgekort: K.V. bp W.Vl. vzw)

De vereniging heeft tot doel, onder het personeel van de provincie, de geest van de samenhorigheid aan te wakkeren en haar leden morele steun te verlenen.

Zij onthoudt zich van elke inmenging in administratieve of syndicale aangelegenheden

LIDGELDEN 2021

Alle leden die betaald hebben voor 2020 zijn automatisch zonder betaling lid in 2021.

DAGREIS 2021

Onze familie uitstap gaat niet door .

Ons jaarlijks familie feest gaat door op zondag 17 oktober 2021 in Huis Van Wonterghem – Cappellerie, Koning Leopold III straat 9, 8520 KUURNE als het Coronavirus het toelaat.